• (042) 230 404
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Етносвят БЪЛГАРИЯ

Кои сме ние?

Image

logo etno 71„ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ“ е доброволна и независима организация, създадена с цел запазване и поддържане на общочовешките ценности, като утвърждаване на взаимното уважение, толерантността и равнопоставеността между различни народи и култури, запазване и утвърждаване на културните и историческите традиции и обичаи на етническите общности.

Организацията организира културно- просветни мероприятия с местно и международно участие, създава творчески колективи за представяне на различна етническа култура, език, обичаи и традиции.

На 08.11.2014 г. официално бе открит  Културно-информационният център „Етносвят България“ На церемонията присъстваха представители на някои от най-големите етнически общности у нас. Официален гост беше унгарският посланик Н.пр. Андраш Клейн, придружаван от Золтан Хорват, зам.-ръководител на унгарската мисия. Представители на Русия бяха Първият секретар на руското посолство Александър Горенков и директорът на руския лицей в София Шара Карсакпаева. От полска страна събитието уважи секретарят на консулския отдел Якоб Флякшийски. От името на арменската общност поздрави поднесоха Ехиязар Узунян – почетен консул на Армения в Пловдив и д–р Ахавни Кеворкян, завеждащ културните връзки в консулството.

На събитието присъстваха още и председателят на Общинския съвет Емил Христов, общински съветници, директорът на Регионалния исторически музей и други.

Адрес: КИЦ „Етносвят България” гр.Стара Загора, ул.”Капитан Петко Войвода”№54

Facebook: Етносвят България

e-mail: etnosvyat@abv.bg

Организацията има подписани меморандуми за сътрудничество и съвместна дейност с РБ „Захарий Княжески”, Регионален Исторически Музей Стара Загора,Съюз на учените, РЗИ Стара Загора, училища, детски градини, читалища и неправителствени организации с които активно работи и допринася за обогатяването на мултикултурния живот.

-  Запазване и поддържане на общочовешките ценности в духа на Хартата на основните права на ЕС от 2000 г., като достойнство, свобода, равенство, солидарност, човешки права и правосъдие;

- Утвърждаване на взаимното уважение, толерантността и равнопоставеността между различни народи и култури;

-   Утвърждаване на ценностите на гражданското общество;

-  Нетърпимост към проявите на антисемитизъм и дискриминация, основана на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, недъзи, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение, сексуална ориентация и др. съгласно Декларацията зa прaвaтa нa чoвeкa на ООН от 1948 г. и други международни актове.

 -  Опазване на мира и околната среда;

-   Запазване и утвърждаване на културните и историческите традиции и обичаи на етническите общности;

-   Подпомагане на нуждаещите се с благотворителна дейност;

-   Подкрепа и сътрудничество с други организации със същите цели;

- подпомагане общественото, икономическо и социално развитие на България, нейната         успешна европейска интеграция и утвърждаването на демократичните устои на гражданското общество;

-  допринасяне съхраняването на историята и културата на много-етническа България, в контекста на европейските традиции и високо развито национално самосъзнание, съчетано с общоевропейска културна идентичност;

 -  подпомагане на млади и талантливи хора с цел развиване  възможности за образователната им и професионална реализация.

Запознайте се с нашия екип

Бейсим Ахмед
Бейсим АхмедПредседател на УС на Етносвят България
Бейсим Ахмед
Бейсим АхмедПредседател на УС на Етносвят България
Мария Козарова
Мария КозароваЧлен на Управителния съвет
Мария Козарова
Мария КозароваЧлен на Управителния съвет
Любомир Вълков
Любомир ВълковЧлен на Управителния съвет
Любомир Вълков
Любомир ВълковЧлен на Управителния съвет
Ирэн Димова
Ирэн ДимоваЧлен на Управителния съвет
Ирэн Димова
Ирэн ДимоваЧлен на Управителния съвет
Таня Бенедети
Таня БенедетиЧлен на управителния съвет
Таня Бенедети
Таня БенедетиЧлен на управителния съвет
0+
ПРЕДСТАВЕНИ ЕТНОСИ
0 и повече
УЧАСТНИЦИ В ИНИЦИАТИВИ
0+
РЕАЛИЗИРАНИ ИНИЦИАТИВИ
© 2023 Етносвят България. All Rights Reserved. Powered by Ko L!o